• Blogi

Kadunkalusteiden ekologisuus

Julkaistu: 12.2.2024

Ympäristöystävällisyyden huomioiminen julkisen ja kevyen liikenteen suunnittelussa on olennainen osa kestävää kaupunkisuunnittelua.

Kadunkalusteiden ekologisuus on tärkeä osa ympäristöystävällistä tulevaisuutta. Arkkitehdit ja suunnittelijat voivat vaikuttaa positiivisesti ympäristöön valitsemalla kestäviä ja kierrätettäviä materiaaleja sekä ottamalla huomioon pyörätelineiden elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Mietitään lyhyesti materiaalivalintoja, elinkaarta, käyttäjäystävällisyyttä sekä ympäristösertifikaattien huomioimista.

P3-pysäkkikatos valmistetaan 100% kierrätetystä alumiinista sekä suomalaisesta puusta, millä omalta osaltaan varmistetaan kadunkalusteiden ekologisuus.

 

Ekologiset materiaalivalinnat:

Kadunkalusteiden ekologisuus alkaa materiaalivalinnoista. Kun materiaaleja valitaan, ympäristönäkökohdat nousevat entistä tärkeämmiksi. Uusiutuvat materiaalit, kuten kierrätetty alumiini, voivat tarjota varteenotettavia vaihtoehtoja perinteisten metallien rinnalla. Näiden materiaalien käyttö vähentää hiilijalanjälkeä ja edistää kestävää kehitystä.

Kun mietitään ekologisten materiaalien valintaa, samalla täytyy miettiä, mitä paikallisia materiaaleja voidaan hyödyntää. Ekologisinta olisi käyttää paikallisesti tuotettuja ratkaisuja, sillä se vähentää esimerkiksi kuljetuksesta syntyviä päästöjä.

AluShel käyttää ainoana pysäkkikatosvalmistajana 100% kierrätettyä alumiinia kaikissa alumiinirakenteisissa katoksissa. Lisäksi käytämme esimerkiksi suomalaista puuta, kuten painekyllästettyä kuusta tai lämpökäsiteltyä mäntyä, kuten ylhäällä olevassa P3-pysäkkikatoksessa.

 

Elinkaaren hallinta:

Ympäristöystävällisyys ei rajoitu pelkästään valittuihin materiaaleihin vaan sisältää myös kadunkalusteiden elinkaaren hallinnan. Kadunkalusteiden ekologinen suunnittelu vaatii sen, että suunnittelijoiden tulisi harkita ratkaisujen helppohoitoisuutta ja kierrätettävyyttä niiden käytön päätyttyä. Modulaariset rakenteet voivat helpottaa huoltoa ja mahdollistaa osien vaihtamisen, pidentäen esimerkiksi pyörätelineiden sekä pysäkki- ja pyöräkatosten elinkaarta. Kannattaa miettiä esimerkiksi sitä, kuinka katoksen rakenne vaikuttaa lasin vaihtamisen helppouteen, nopeuteen ja hintaan.

Lisäksi ennakoiva huolto auttaa pidentämään kadunkalusteiden käyttöikää. Se tarkoittaa sitä, että on tärkeää korjata mahdolliset ongelmat ajoissa. Tässä auttaa AluShelin tarjoamat lisäpalvelut: ylläpito- ja huoltopalvelu sekä pidennetty takuuaika. Ennalta sovittu huoltopalvelu auttaa pidentämään tuotteen elinkaarta ja pitää ratkaisun toimivana, ehjänä ja siten myös käyttäjäystävällisenä ja vetoavana. Ikäviltä ja kalliilta yllätyksiltä vältytään, kun pidämme huolta tuotteen huollosta ennalta sovitulla hinnalla.

 

Käyttäjäystävällisyys ja ympäristö:

Ympäristöystävälliset ratkaisut eivät saa heikentää kadunkalusteiden käyttäjäystävällisyyttä. Päinvastoin, suunnittelun tulisi kannustaa esimerkiksi pyöräilijöitä käyttämään pyöräkatoksia ja pyörätelineitä aktiivisesti. Käytettävyyteen vaikuttavat seikat, kuten selkeät opasteet, valaistus, ja tilan optimaalinen hyödyntäminen, edistävät pyöräparkkien tehokasta käyttöä ja lisäävät siten niiden ympäristöystävällisyyttä.

V3-pysäkkikatos asennettuna

AluShelin Suomessa valmistama pysäkkikatos tehdään 100% kierrätetystä alumiinista varustettuna Suomessa valmistetulla roska-astialla.

 

Lisäksi käyttäjäystävällisyyteen kuuluu pienet lisäykset, kuten roska-astiat katosten läheisyyteen. Usein lähdön ja saapumisen hetkellä taskut tyhjennetään roskista tai haukataan energiapatukka, jolloin roska-astiat on hyvä sijoittaa lähelle pysäkkikatoksia, pyöräkatoksia ja pyörätelineitä. Tällaiset yksinkertaiset ratkaisut kannustavat ihmisiä pitämään ympäristöstä huolta ja se puolestaan vaikuttaa positiivisesti kaupunkiympäristöön. Käyttäjäystävällisyyden ja ympäristöystävällisyyden yhteys korostaa hyvän pyöräinfrastruktuurin suunnittelun tärkeyttä.

 

Ympäristösertifikaatit ja standardit:

Kadunkalusteiden ekologisuus arkkitehtien ja suunnittelijoiden tulisi ottaa huomioon ympäristösertifikaatit ja standardit. Sertifikaatit, kuten ISO 14001, voivat toimia merkkinä ympäristöystävällisistä käytännöistä ja auttaa varmistamaan, että käytetyt materiaalit ja valmistusprosessit täyttävät korkeat ympäristöstandardit.

 

Yhteenveto

Huomioimalla ympäristöystävällisyys pyöräpysäköinnin suunnittelussa arkkitehdit voivat edistää kestävää ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Ekologisten materiaalivalintojen, elinkaaren hallinnan, käyttäjäystävällisyyden sekä sertifiointien huomioiminen on askel kohti kestävää liikkumista ja ympäristövastuullista kaupunkisuunnittelua. Tämä osaltaan luo kaupunkiympäristön, joka kannustaa käyttämään julkista liikennettä ja pyöräilemään ja huomioi samalla ympäristön tarpeet.

Mikäli mietit, miten voi valita toimivan pyöräkatoksen, sitä pohditaan tässä blogitekstissä.

Ennen kuin lyöt lukkoon suunnitelmat pyöräpysäköinnistä, lue viisi pointtia, jotka täytyisi huomioida.