AluShel Oy ja Vantaan kaupunki ovat sopineet uusien pysäkkikatoksien toimittamisesta vuonna 2020-2021. Vantaan käyttämä katosmalli on V3.